REKISTERISELOSTE

Tietosuojaseloste/rekisteriseloste

Rekisterin hallitsija:

Nordic Wear Int’l Oy

Y-tunnus:

Orikedonkatu 22B,

20380 Turku, Finland

+358 44 978 4206

info@nordicwear.fi

Yhteyshenkilö:

Heidi Mäkelä

Turku

+358 44 978 4206

office.design@nordicwear.fi

Rekisterin nimi

Nordic Wearin verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Nordic Wear huolehtii tietosuojasi turvaamisesta aina käyttäessänne Nordic Wearin palveluita. Suojaamme sivustomme käyttäjien yksityisyyttä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun EU-direktiivin (tietosuojadirektiivi) mukaisesti. Lisäksi noudatamme paikallista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen keräämisen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia Nordic Wearin verkkokaupan asiakasrekisterinä.

Ostotapahtumista ja Nordic Wearin palveluiden käyttämisesta tallennetaan tietoja Nordic Wearin asiakasrekisteriin. Osto-, asiointi- ja käyttötietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen ja parhaan käyttökokemuksen takaamiseen, kuten tunnistamiseen asiakasnumeron perusteella, tuotteiden toimittamiseen ja yhteydenottoon silloin, jos tuotteen toimitusaika muuttuu, myyntiin ja markkinointiin, kysymyksiin vastaamiseen ja asiakastiedotteiden lähettämiseen, asiakassuhteen hallintaan ja asiakkaan palveluun analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Sisältö

Asiakkaasta tallentuvat perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (toimitus- ja laskutusosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), kieli, tiedot koskien rekisteröidyn ammattia tai asemaa työyhteisössä. Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat, tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot, asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet, palautteet takuisiin ja laskutukseen liittyvät tiedot.

Suojaus

Tiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat, rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan valituilla yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän kanssa.